Pomoc misjom.

Podarki
Zapraszamy na naszą stronę Podarki, gdzie znajdą państwo różne pamiątki z misji.
Adopcja na odległość
  UWAGA: INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN ADMINISTRACYJNYCH ZAWIESILIŚMY PRZYJMOWANIE NOWYCH SPONSORÓW ZAINTERESOWANYCH ADOPCJĄ NA ODLEGŁOŚĆ. Zachęcamy do kontynuowania podjętych już adopcji oraz wspierania innych dzieł prowadzonych…
Wsparcie materialne
Wsparcie materialne misji możliwe jest poprzez przekazanie ofiary na rzecz misji prowadzonych przez Krakowską Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych…
wsparcie duchowe
Wsparcie duchowe
Pomoc duchowa misjom i misjonarzom, poprzez modlitwę oraz ofiarę z cierpień i niedogodności pojawiających się na co dzień, to największe wsparcie duchowe dla dzieła misyjnego…
Otocz modlitwą misjonarza!
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej akcji: “Otocz modlitwą misjonarza!”. Jest to forma duchowej adopcji franciszkańskich misjonarzy z naszej Prowincji.