Pomoc misjom.

Adopcja na odległość
  UWAGA: Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie sponsorów adopcyjnych na rok 2021. Kolejny nabór rozpocznie się w listopadzie 2021. Zainteresowanych prosimy o kontakt od listopada 2021.
Wsparcie materialne
Wsparcie materialne misji możliwe jest poprzez przekazanie ofiary na rzecz misji prowadzonych przez Krakowską Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych…
wsparcie duchowe
Wsparcie duchowe
Pomoc duchowa misjom i misjonarzom, poprzez modlitwę oraz ofiarę z cierpień i niedogodności pojawiających się na co dzień, to największe wsparcie duchowe dla dzieła misyjnego…
Otocz modlitwą misjonarza!
Z okazji tegorocznego Tygodnia Misyjnego rozpoczynamy akcję “Otocz modlitwą misjonarza!”. Jest to forma duchowej adopcji franciszkańskich misjonarzy z naszej Prowincji. 
1% dla misji
1% dla misji franciszkańskich
Z radością informujemy, że istnieje możliwość przekazania swojego 1% dla misji franciszkańskich. Otrzymane z tego tytułu kwoty przeznaczymy (zgodnie z odpowiednią ustawą) na tworzenie muzeum…
Parafialna niedziela misyjna
Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv) Prowincji Krakowskiej organizuje od 1999 roku parafialne niedziele misyjne. Wprowadził je o. Piotr Kyć jako stały element animacji misyjnej. Z biegiem…