Pomoc misjom

1% dla misji franciszkańskich

1% dla misji

Z radością informujemy, że istnieje możliwość przekazania swojego 1% dla misji franciszkańskich.

Otrzymane z tego tytułu kwoty przeznaczymy (zgodnie z odpowiednią ustawą) na tworzenie muzeum misyjnego oraz wydawanie publikacji i materiałów o życiu ludzi z krajów misyjnych.

Przekazywanie 1% jest możliwe dzięki współpracy, jaka istnieje pomiędzy franciszkańską Fundacją Brat Słońce a naszym Sekretariatem Misyjnym.

W rozliczeniu podatkowym należy wpisać numer OPP – KRS 0000397954 , a jako cel szczegółowy wpisać MISJE 23

Można też rozliczyć się online

 

Osoby, które przekazując nam 1% dla misji franciszkańskich, zechcą udostępnić swoje dane adresowe, dwa razy w ciągu roku otrzymają informacje dotyczące misji prowadzonych przez naszą franciszkańską prowincję.

Dowiedz się jak w inny sposób możesz wesprzeć misje franciszkańskie!

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i pamiętamy o nich w naszych modlitwach!

Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)
Ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
Tel. 12 42 86 298; 12 42 86 280
e-mail: misje@franciszkanie.pl

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.