Pomoc misjom

1,5% dla misji franciszkańskich

Z radością informujemy, że istnieje możliwość przekazania swojego 1,5% dla misji franciszkańskich.

Otrzymane z tego tytułu kwoty przeznaczymy (zgodnie z odpowiednią ustawą) na tworzenie muzeum misyjnego oraz wydawanie publikacji i materiałów o życiu ludzi z krajów misyjnych.

Przekazywanie 1,5% jest możliwe dzięki współpracy, jaka istnieje pomiędzy franciszkańską Fundacją Brat Słońce a naszym Sekretariatem Misyjnym.

W rozliczeniu podatkowym należy wpisać numer OPP – KRS 0000397954 , a jako cel szczegółowy wpisać MISJE 23

Można też rozliczyć się online

Osoby, które przekazując nam 1,5% dla misji franciszkańskich, zechcą udostępnić swoje dane adresowe, dwa razy w ciągu roku otrzymają informacje dotyczące misji prowadzonych przez naszą franciszkańską prowincję.

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i pamiętamy o nich w naszych modlitwach!

Sekretariat Misyjny (OFMConv)
Ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
Tel. +48 505 560 771
e-mail: misje@franciszkanie.pl