Pomoc misjom

Wsparcie duchowe

wsparcie duchowe

Pomoc duchowa misjom i misjonarzom, poprzez modlitwę oraz ofiarę z cierpień i niedogodności pojawiających się na co dzień, to największe wsparcie duchowe dla dzieła misyjnego Kościoła.

Podajemy kilka przykładowych modlitw:

MODLITWA O POWOŁANIA MISYJNE

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!
Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata!
Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej:
spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.
Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!
Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry,
którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji.
Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.
Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!
Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach:
spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję,
którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.
Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków.
Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA ZA DAR MĘCZENNIKÓW Z PERU

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – Michała, Zbigniewa i Alessandra
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.

Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
daj nam wierność w wierze,
uczyń nas świadkami nadziei,
zachowaj nasze życie
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.

Przyjmij niewinne ofiary przemocy
do Twojego królestwa
i daj im nagrodę wieczną. Amen.