Aktualności.

zielona uganda
Zielona Uganda
Nieprzypadkowo w różańcu misyjnym kolor zielony przypada Afryce. Nawiązuje on bowiem do zieleni lasów tropikalnych, sawanny – i taka jest Uganda, która przedstawicieli parafii franciszkańskiej…