Krakowski Sekretariat Misyjny

Poznaj nasze misje franciszkańskie!

Krakowska Prowincja Franciszkanów jest bardzo mocno zaangażowana w działalność misyjną. W odległych krajach na misjach przebywa ponad 30 zakonników. Kraje, w których pracują nasi misjonarze to Boliwia, Peru, Paragwaj (Ameryka Południowa), Uganda (Afryka), Uzbekistan (Azja). Misjonarze tej prowincji pracują również w Rosji.

Krakowski Sekretariat Misyjny

W związku z tak rozległą działalnością, w Krakowie funkcjonuje Sekretariat Misyjny, który na różnych płaszczyznach wspiera działalność misyjną zakonników.

Modlitwa w intencji misji i misjonarzy…

To najważniejsza forma działania Sekretariatu, na którą składa się modlitwa różańcowa a także cotygodniowa Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy. W każdą trzecią środę miesiąca w krakowskiej Bazylice Franciszkanów odbywają się Msze Święte o Męczennikach z Pariacoto, które rozpoczyna wspólny różaniec w intencjach misji.

Wzajemna komunikacja

Sekretariat zajmuje się komunikacją z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, przekazuje informację o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Raz w roku organizuje także spotkania rodzin misjonarzy.

Animacja misyjna

to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie, pracownicy Sekretariatu, przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach, głoszą kazania, dni skupienia, organizują wystawy, spotkania a także redagują i rozprowadzają biuletyn “Nasze Misje Franciszkańskie”. Zaangażowani w działalność Sekretariatu pracownicy i wolontariusze pomagają w gromadzeniu i wydawaniu publikacji o tematyce misyjnej, archiwizują i troszczą się o eksponaty muzeum misyjnego oraz archiwizują listy, zdjęcia, filmy i inne materiały misyjne.

Pomoc materialna

Adres: Sekretariat Misyjny (OFMConv)
Ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków
Tel. +48 505 560 771
e-mail: misje@franciszkanie.pl