Pomoc misjom

Parafialna niedziela misyjna

Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv) Prowincji Krakowskiej organizuje od 1999 roku parafialne niedziele misyjne. Wprowadził je o. Piotr Kyć jako stały element animacji misyjnej. Z biegiem lat zdobywały one coraz większą akceptację duszpasterzy i wiernych z parafii zarówno franciszkańskich jak i diecezjalnych. Zmieniały się także działania dodatkowe takie jak dni skupienia, spotkania z dziećmi w szkole, spotkania z grupami parafialnymi itp. Również obecnie Sekretariat Misyjny chętnie podejmuje się organizowania niedziel misyjnych.

Parafialna niedziela misyjna – jak to wygląda?

Parafialna niedziela misyjna przebiega najczęściej w następujący sposób: Podczas każdej Mszy Świętej kapłan z Sekretariatu misyjnego wygłasza kazania. Po Mszach razem z towarzyszącymi wolontariuszami  zbierają ofiary na misje. Podczas parafialnej niedzieli misyjnej rozkładane jest stoisko z materiałami misyjnymi, które można wziąć i złożyć do puszki dowolną ofiarę na misje.

Wszyscy chętni mogą otrzymać za darmo biuletyn “Nasze Misje Franciszkańskie” z włożonym przekazem pocztowym umożliwiającym złożenie daru na misje.

Dodatkowo po mszach świętych w kościele może być wyświetlany krótki film z misji (w razie potrzeby dysponujemy własnym sprzętem do wyświetlania oraz dużym ekranem), a w sobotę lub niedzielę, na spotkaniu z grupą bardziej zainteresowaną misjami, można również wyświetlić 30 minutowy film z misji (po nim dyskusja i możliwość zadawania pytań).

Pominięcie któregoś z wyżej wymienionych elementów albo wzbogacenie programu parafialnej niedzieli misyjnej jest zawsze możliwe do uzgodnienia.

Proboszczowie zainteresowani zorganizowaniem niedzieli misyjnej w swojej parafii mogą do nas napisać:

Sekretariat Misyjny (OFM Conv)

ul. Żółkiewskiego 14

31-539 Kraków

e-mail: misje@franciszkanie.pl

W jaki sposób można pomóc naszym misjom? Szczegóły: https://www.misje.franciszkanie.pl/category/pomoc-misjom/