Pomoc misjom

Wsparcie materialne

Wsparcie materialne misji możliwe jest poprzez przekazanie ofiary na rzecz misji prowadzonych przez Krakowską Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). 

Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na konto

PKO BP 90 1020 2892 0000 5502 0901 2800 PLN

SEKRETARIAT MISYJNY

Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

tytułem: Dar na cele kultu religijnego – misje

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

Dla wpłacających z zagranicy:

PKO Bank Polski ul. Lubicz 17A, 31-503 Kraków

Kod Banku (BIC/SWIFT): BPKOPLPW
Konto USD –
PL50 1020 2892 0000 5302 0901 2842
Konto EUR –
PL40 1020 2892 0000 5702 0901 2826

SEKRETARIAT MISYJNY
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Pełni wdzięczności za wszelkie wsparcie materialne pamiętamy w modlitwie i w każdą środę sprawujemy mszę świętą w intencji naszych ofiarodawców.

Można również wesprzeć konkretne dzieło charytatywne, prowadzone przez naszych misjonarzy -> czytaj więcej