Pomoc misjom

Wsparcie materialne

Wsparcie materialne misji możliwe jest poprzez przekazanie ofiary na rzecz misji prowadzonych przez Krakowską Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na konto:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

tytułem:  Dar na cele kultu religijnego – misje

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

 

Dla wpłacających z zagranicy:

Bank Pekao S.A. ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod Banku (BIC/SWIFT): PKOPPLPW
Konto USD – PL48 1240 2294 1787 0000 3723 7547
Konto EUR – PL72 1240 2294 1978 0010 0726 9566 

KURIA PROWINCJALNA FRANCISZKANÓW
SEKRETARIAT MISYJNY 

31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Pełni wdzięczności za wszelkie wsparcie materialne pamiętamy w modlitwie i w każdą środę sprawujemy mszę świętą w intencji naszych ofiarodawców.

Można również wesprzeć konkretne dzieło charytatywne, prowadzone przez naszych misjonarzy -> czytaj więcej