Kontakt

Sekretariat Misyjny Franciszkanów (OFMConv)

 Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na konto:

Pekao S.A.
31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

Dla wpłacających z zagranicy:

Bank Pekao S.A.
ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
Kod Banku (BIC/SWIFT): PKOPPLPW
PL48 1240 2294 1787 0000 3723 7547 USD
PL72 1240 2294 1978 0010 0726 9566 EUR

KURIA PROWINCJALNA FRANCISZKANÓW
SEKRETARIAT MISYJNY
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

 

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.