Aktualności Inne

Twoje 1,5 % wspiera nasze misje

Franciszkanie już od pierwszych lat swojego istnienia prowadzą działalność misyjną. Również dzisiaj Krakowska Prowincja Franciszkanów prowadzi misje w Ameryce Południowej: w Boliwii, Peru i Paragwaju, w Azji – w Uzbekistanie, w Afryce – w Ugandzie. Prócz pracy duszpasterskiej, głoszenia Słowa Bożego i udzielania sakramentów w odległych krajach, misjonarze podejmują projekty socjalne, które wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców krajów misyjnych.

W Paragwaju, w miejscowości Guarambare franciszkanie prowadzą szkołę parafialną oraz filię uniwersytetu, a od niedawna również jadalnię „Marcelino chleb i wino”, która wydaje posiłki dla ubogich dzieci. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku dla  40 do 60 dzieci. Prowadzą również działalność związaną z udzielaniem pomocy osobom chorym, opuszczonym i żyjącym w nędzy.

W Peru, w Pariacoto – miejscu znanym dzięki błogosławionym Męczennikom – o. Michałowi Tomaszkowi i o. Zbigniewowi Strzałkowskiemu – franciszkanie prowadzą centrum pastoralne, w którym znajduje się szkółka wyrównawcza dla dzieci ze szkoły podstawowej. Programem pomocy edukacyjnej objęci są uczniowie, którzy nie radzą sobie w szkole publicznej. Wiele z nich niedawno przeprowadziło się z wiosek położonych wysoko w Andach, gdzie w ogóle nie było szkoły albo poziom nauczania był bardzo niski. W tworzenie tego projektu zaangażowani są misjonarze oraz wybrani nauczyciele z pobliskiej szkoły podstawowej.

W Ugandzie w Afryce najnowszym projektem misyjnym jest Szkoła Zawodowa im św. Jana Pawła II w Kakooge. Młodzież uczy się w niej pod kątem pracy w prostych profesjach, takich jak rolnicy, stolarze, sekretarki, krawcowe, kucharki czy ślusarze. Dzięki temu młodzi mają zapewniony zawód, dzięki któremu mogą utrzymać siebie i rodzinę. Franciszkanie w Ugandzie prowadzą również dzieło adopcji na odległość,  w którym ubogie dzieci, dzięki ofiarności sponsorów mogą zdobyć podstawowe wykształcenie.

W Boliwii, w miejscowości Sucre, misjonarze prowadzą centrum charytatywne dla dzieci z rodzin biednych i potrzebujących. Pomoc otrzymują tam też osoby starsze. W placówce codziennie wydawane są obiady. Do ośrodka każdego dnia przychodzi około 70 osób – dzieci i osoby starsze otrzymują ciepły posiłek.

Realizacja wszystkich tych projektów możliwa jest dzięki ofiarności Przyjaciół Naszych Misji Franciszkańskich. To dzięki ich hojności misjonarze mogą nie tylko pomagać ludziom w odległych krajach, polepszając ich warunki życia, ale przede wszystkim mogą ułatwiać poznawanie Boga i zbliżanie się do Niego. Dzięki wsparciu naszych darczyńców misjonarz może chociażby zatankować do pełna samochód lub motocykl, aby dojechać do oddalonych od kościoła parafialnego wiosek i odprawić dla tamtejszych ludzi Mszę Świętą, wyspowiadać ich, udzielić pomocy.

1,5% dla misji

Od kilku lat dzięki współpracy Sekretariatu Misyjnego z Fundacją Brat Słońce istnieje możliwość przekazania, przez ostatnie lata było to 1%, a od tego roku  1,5% dla misji franciszkańskich. Otrzymane z tego tytułu kwoty przeznaczane są(zgodnie z odpowiednią ustawą) na tworzenie muzeum misyjnego oraz wydawanie publikacji i materiałów o życiu ludzi z krajów misyjnych, takich jak nasz Biuletyn Misyjny, dzięki któremu jeszcze więcej osób może poznać nasze misje oraz wspomóc je materialnie.

W rozliczeniu podatkowym należy wpisać numer OPP – KRS 0000397954 ,

a jako cel szczegółowy wpisać MISJE 23

 

Wersja on-line uruchamiana w przeglądarce internetowej:

https://www.e-pity.pl/pity-2023/akcja-e-life-jeden-procent-2024-KRS-0000397954–40181

Wersja do pobrania dla systemu MS Windows:

 https://download.e-pity.pl/down/setup_e-pity2022-opp-0000397954-ogid-35280.exe

 

W formularzu należy z rozwijanej listy wybrać cel szczegółowy – Misje 23

Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom i pamiętamy o Was w naszych modlitwach!

Dowiedz się jak w inny sposób możesz wesprzeć misje franciszkańskie!