Pomoc misjom

Adopcja na odległość

 

UWAGA: INFORMUJEMY, ŻE Z PRZYCZYN ADMINISTRACYJNYCH ZAWIESILIŚMY PRZYJMOWANIE NOWYCH SPONSORÓW ZAINTERESOWANYCH ADOPCJĄ NA ODLEGŁOŚĆ. Zachęcamy do kontynuowania podjętych już adopcji oraz wspierania innych dzieł prowadzonych w naszych misjach.

Numer konta misyjnego:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970  PLN,
Z dopiskiem: Adopcja nowego dziecka  Uganda (Imię i Nazwisko  sponsora)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA, 31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14              

Bardzo ważny jest „dopisek”, aby fundusze trafiły do wyznaczonego celu.

Koordynator adopcji w Ugandzie: Józef Matuła OFMConv:adoption.greyfriars.uganda@gmail.com

Zainteresowanych pomocą charytatywną w jednej z placówek naszej Misji prosimy o kontakt z naszym sekretariatem: misje@franciszkanie.pl

Wszystkim dobroczyńcom dziękujemy za zainteresowanie, wsparcie modlitewne i materialne!

 

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

Dowiedz się więcej o formach pomocy naszym misjom.