Pomoc misjom

Adopcja na odległość

 

UWAGA: Informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie sponsorów adopcyjnych na rok 2021. Kolejny nabór rozpocznie się w listopadzie 2021. Zainteresowanych prosimy o kontakt od listopada 2021.

Osoby zainteresowane Programem „Adopcja na odległość” prosimy o wykonanie trzech następujących kroków:
1. Kontakt z odpowiedzialnym za koordynację adopcji – o. Józefem Matuła OFMConv: adoption.greyfriars.uganda@gmail.com
2. Wypełnienie deklaracji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie jej do o. Józefa oraz do naszego Sekretariatu drogą mailową.
3. Dokonanie przelewu bankowego – kwoty przeznaczonej na opłacenie szkoły dla dziecka w Ugandzie.

 

Kiedy formalności w naszej Misji w Afryce zostaną dopełnione i konkretne dziecko zostanie włączone do programu pomocy materialnej „Adopcja na odległość”, zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni i otrzymają niezbędne informacje na temat danego dziecka.
Do pobrania:
Więcej o akcji “Adopcja na odległość”

Dziękuję za zainteresowanie dziełem “adopcja na odległość”.

Koszt wysłania dziecka w Ugandzie do prostej szkoły podstawowej lub średniej, przez rok czasu, z jednym posiłkiem dziennie (wg lokalnych standardów) to ok 150 USD (odpowiednio 130 EURO; ok. 600 PLN, w zależności od aktualnego kursu walut). Wszystkie dzieci w szkołach otrzymują wyżywienie, a część z nich korzysta również z internatu, szczególnie dzieci z odległych wiosek i miejscowości.


Pomagamy dzieciom najbiedniejszym z terenu naszych misji w Kakooge, Matugga i Munyonyo. Koordynacją dzieła „adopcji na odległość” zajmuje się o. Stanisław w Parafii Kakooge, o. Adam w Matugga i o. Wojciech w Munyonyo, o. Józef zajmuje się współpracą między naszymi placówkami misyjnymi i kontaktem z Sekretariatem Misyjnym w Polsce, w Krakowie. Kiedy w Ugandzie otrzymamy informację, że ktoś podjął się „adopcji”, komisja „Dobrych Samarytan” z danej parafii wybiera dziecko z ubogiej rodziny i zapisuje je do szkoły. Wysyłamy też zdjęcie dziecka pocztą tradycyjną lub e-mailem do sponsorów wraz z opisem sytuacji rodzinnej, do jakiej szkoły chodzi i inne informacje.
Dzieci i młodzież z adopcji wysyłają dwa razy w roku życzenia świąteczne do swoich darczyńców.

Dobrze jest „adoptować” dziecko np. na 3 lata, ale nawet roczna pomoc jest nieoceniona. Szkoła Podstawowa trwa w Ugandzie 7 lat, dlatego zawsze staramy się zapewnić danemu dziecku/ uczniowi możliwość skończenia całej szkoły. Zasadniczo przyjmujemy i zaczynamy pomagać w finansowaniu edukacji od początku szkoły podstawowej (Primary School), chociaż oczywiście zdarzają się wypadki losowe, kiedy ktoś z rodziców czy uczniów później zgłasza się prośbą o pomoc ze względu na nagle wynikłą trudną sytuację rodzinną i materialną. Rok szkolny w Ugandzie zaczyna się 1 lutego i trwa do 1 grudnia; dlatego zachęcamy aby zainteresowani pomocą przysyłali nam informacje i deklaracje o adopcji przed rozpoczęciem wakacji – czyli najpóźniej do grudnia danego roku.


Deklaracja o „adopcji” jest całkowicie dobrowolna, jeżeli ktoś nie może kontynuować wsparcia finansowego prosimy o poinformowanie nas o tym. Bracia posługujący w Ugandzie a szczególnie w Munyonyo wspierają również ubogich materialnie studentów i kleryków, a także postulatów i nowicjuszy odbywających formację i studia w naszym Zakonie. Bardzo pięknym darem od Pana Boga jest dość wysoka liczba powołań i osób zainteresowanych wstąpieniem do zakonu czy seminarium, jednak warunki mieszkaniowe, materialne i zaplecze często uniemożliwia w ogóle rozpoczęcie studiów, formacji kapłańskiej czy zakonnej. Jeżeli ktoś z Państwa byłby również zainteresowany tym dziełem można się do nas zgłaszać z pytaniami drogą mailową chętnie udzielimy niezbędnych informacji.


Konto, na które można wpłacać fundusze na adopcję to oficjalne konto naszego Sekretariatu Misyjnego w Krakowie. Ten Sekretariat pośredniczy między Polską a misjonarzami franciszkańskimi w różnych częściach świata.

Numer konta misyjnego:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970  PLN,
Z dopiskiem: Adopcja nowego dziecka  Uganda (Imię i Nazwisko  sponsora)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA, 31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14              

Bardzo ważny jest „dopisek”, aby fundusze trafiły do wyznaczonego celu.

Koordynator adopcji w Ugandzie: Józef Matuła OFMConv:adoption.greyfriars.uganda@gmail.com

Zainteresowanych pomocą charytatywną w jednej z placówek naszej Misji prosimy o kontakt z naszym sekretariatem: misje@franciszkanie.pl

Wszystkim dobroczyńcom dziękujemy za zainteresowanie, wsparcie modlitewne i materialne!

 

Informujemy, że przekazując środki pieniężne na misje franciszkańskie w formie bezgotówkowej, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie udostępnionych na przelewie danych osobowych przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w celu wysyłania Państwu korespondencji (podziękowań, życzeń, informacji o misjach franciszkańskich). Jeśli nie życzą sobie Państwo  przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych lub otrzymywania korespondencji, prosimy o informację na e-mail: misje@franciszkanie.pl, lub dokonanie płatności anonimowo.

Dowiedz się więcej o formach pomocy naszym misjom.