Animacja Pomoc misjom

Przemień cierpienie w dar – Misyjne Apostolstwo Chorych

Misyjne Apostolstwo Chorych jest inicjatywą Papieskich Dzieł Misyjnych. Zaprasza ono wszystkich chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych i opuszczonych. Tych, którzy cierpią na ciele lub duszy oraz tych, którzy opiekują się chorymi.

W ramach Apostolstwa wszyscy mogą przemieniać swoje cierpienie w dar dla misji.

Cierpienie staje się darem, gdy:
• chory ofiaruje je w intencji misji, nowych powołań misyjnych i zbawienia wszystkich ludzi,
• cierpiący modli się za misjonarzy i o szerzenie Królestwa Bożego na ziemi.

Zobowiązania członków Misyjnego Apostolstwa Chorych
  • ofiarowanie cierpień w intencji misji i misjonarzy oraz nowych powołań misyjnych
  • modlitwa w intencji Kościoła Misyjnego,
  • dawanie przykładu żywej wiary w swoim otoczeniu,
  • szerzenie idei misyjnej Kościoła i Misyjnego Apostolstwa Chorych w swoim środowisku.
Misyjne Apostolstwo Chorych – jak dołączyć?

Wszystkich zainteresowanych prosimy o e-mail : na adres misje@franciszkanie.pl . W temacie należy wpisać “Przemień cierpienie w dar”, a w treści pragnienie ofiarowania cierpień w intencji misji. Aby otrzymać folder Misyjnego Apostolstwa Chorych, prosimy o podanie adresu pocztowego.

Aby dołączyć do akcji, można też napisać tradycyjny list na adres:

Sekretariat Misyjny (OFMConv)
ul Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

Z dopiskiem: “Przemień cierpienie w dar”

Modlitwa chorych za misje

Boże, Ojcze nasz, w ciężkim położeniu i chorobie daj nam siłę, abyśmy nasze cierpienia i naszą niemoc zjednoczyli z krzyżem Chrystusa. Pełni zaufania prosimy Ciebie: nie pozwól nam zapomnieć, że jesteś przy nas. Spraw, abyśmy nie zwątpili, gdy długo będziemy czekać na Twoją odpowiedź. Przez naszą duchową więź z misjonarkami i misjonarzami daj siłę i pociechę Twojej bliskości tym wszystkim, którzy w chorobie nie znajdują już ludzkiej pomocy.

Spraw, abyśmy przez nasze cierpienia wyprosili umocnienie w wierze i miłości ludziom na całym świecie. Powołaj wielu młodych ze wszystkich narodów do Twojej misjonarskiej służby. Najlepszy Ojcze, ufamy, że w Twoim królestwie wszystkie łzy zostaną otarte, nie będzie już śmierci, choroby ani żadnego cierpienia. W naszej drodze do Ciebie, bądź z nami. Amen

Dowiedz się więcej o formach pomocy misjom