Kraje

Paragwaj

Trzeci kraj Ameryki Łacińskiej, w którym są przedstawiciele krakowskiej prowincji, to Paragwaj. Jest  państwem śródlądowym położonym w centrum kontynentu Ameryki Południowej, w strefie tropiku, gdzie mówi się w guaraní lub po hiszpańsku. Pochodzenie nazwy “Paraguay” ma kilka interpretacji: rzeka, która jest początkiem morza, woda szczepu payaguáes, zamieszkującego brzeg rzeki i imię wielkiego cacique “Paraguaío”; inne interpretacje: rzeka jak morze, rzeka mieszkańców morza, rzeka ukoronowana. Stolicą jest Asunción (Wniebowzięcie). Uroczysty akt niepodległości został podpisany 11 maja 1814 r.

Każdy nowy przybysz, który dociera do Asunción (stolicy Paragwaju) musi przyzwyczaić się do upałów i wielkiej wilgotności powietrza. Życie w Asunción jest nieustannym przebywaniem w saunie i to za darmo. Z lotu ptaka można podziwiać wielki park, jakim jest to miasto i charakterystyczne zabudowania, w większości domki jednorodzinne pokryte czerwoną dachówką. Im dalej od centrum tym są one skromniejsze.

Misja franciszkanów

Obecność franciszkanów w Paragwaju jest związana z osobą o. Rufina Oreckiego (od 1986 r.). Dopiero jednak w styczniu 1993 r. odbyła się uroczysta inauguracja misji w Paragwaju, wówczas wspólnotę tworzyli o. Rufin i o. Stanisław Stój. W tym samym roku w marcu dotarł do Asunción kolejny misjonarz o. Mieczysław Wilk.

Została rozpoczęta budowa nowego domu. Nowo uformowana wspólnota postanowiła utworzyć Instytut maryjny jak również myśleć o swojej tożsamości w Paragwaju. Wielką troską wspólnoty jest pogłębienie i formacja członków Rycerstwa Niepokalanej.

W 1989 r. został wydany pierwszy numer “Rycerza. Głos Maryi”, Tupasy Ne’e; La voz de María (paragwajski odpowiednik “Rycerza Niepokalanej” – przyp. red.). Czasopismo, dociera do coraz odleglejszych miejsc w nakładzie dziesięciu tysięcy. Arcybiskup z Asunción podkreśla popularność tego pisma stwierdzając, że wiele pism katolickich upadło ze względu na niski poziom czytelnictwa w Paragwaju.

W franciszkańskim konwencie, zwanym “Casa Anunciación”, znajduje w się Centrum Apostolstwa Bożego Miłosierdzia. Rozwinęła się nowa forma franciszkańskiej obecności misyjnej w Paragwaju – ruch pielgrzymkowy. Franciszkanie wykorzystują także do ewangelizacji środki masowego przekazu. W Paragwaju są “w modzie” radioemisoras comunitarias, rozgłośnie wspólnotowe lub parafialne, które choć mają ograniczony zasięg, spełniają wspaniałą misję.

Franciszkanie w Paragwaju obecni są w trzech miejscach – Asuncion, Guarambare oraz Aregua.