Kraje

Peru

Peru
Misje w Peru

Pierwszy projekt ustanowienia obecności Zakonu Franciszkanów w Peru przedstawiony został przez biskupa Chimbote Mons. Luisa Bambarena i Generała Zakonu o. Witalisa Bommarco. Zadania tego podjęła się krakowska Prowincja Franciszkanów, i w listopadzie 1988 roku wysłała do Peru o. Jarosława Wysoczańskiego i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Misja w Pariacoto została oficjalnie otwarta 30 sierpnia 1989 r. w uroczystośći św. Róży z Limy – patronki Peru. Kilka miesięcy późnije – w grudniu, do wspólnoty misyjnej dołączył o. Michał Tomaszek.

Był to czas wojny domowej prowadzonej przez maoistowską organizację „Świetlisty szlak”. Działania duszpastersko – charytatywne franciszkanów zostały uznane przez terrorystw za szkodliwe dla rozwoju ich rewolucji w Peru. Dlatego 9 sierpnia 1991 r. partyzanci zamordowali o. Zbigniewa i o. Michała. Ciała misjonarz zostały pochowane w kościele w Pariacoto.

Blisko półtora roku przed tymi wydarzeniami, w lutym 1990 r. franciszkanie przejęli parafię w stolicy Peru – w Limie, w dzielnicy San Luis. Pierwszym proboszczem był o. Szymon Chapiński. W tym czasie w pracy parafialnej wspierał go br. Grzegorz Brożyna.

Wiosną 1994 r. do Peru przybył kolejny misjonarz – o. Stanisław Olbrycht. Rozpoczął pracę duszpasterską w Pariacoto z peruwiańskim kapłenem diecezjalnym, prowadzącym parafię po śmierci franciszkańskich męczenników. Przez następne kilka lat o. Stanisław pracował w parafii sam.

W lutym 1996 r. Zakon Franciszkanów przyjął parafię w Chimbote – mieście znanym z dużego portu rybackiego i fabryki mączki rybnej. Proboszczem i organizatorem życia franciszkańskiego został tam wówczas o. Marek Wilk.

Z czasem franciszkanie rozpoczęli formowanie miejscowych powołań do Zakonu. Formacja odbywała się najpierw w Limie, potem w Chimbote, a następnie znów w stolicy Peru.

Franciszkanie pracujący w Peru wyznaczyli sobie następujące zadania do realizacji:

W Pariacoto: utrzymać przestrzeń fizyczną i duchową, sprzyjającą medytacji, modlitwie i promocji życia franciszkańskiego dla braci z delegatury jak i innych pielgrzymów, pragnących pogłębienia swojej wiary przy grobach męczenników. Bracia w tym miejscu towarzyszą katechetom i wiejskim liderom, wspierając ich w działaniach ewangelizacyjnych. Ponadto realizują projekty społeczne, m.in. prowadzą stołówkę dla najbiedniejszych dzieci oraz szkółkę wyrównawczą.

W Chimbote bracia prowadzą duszpasterstwo w charyzmacie franciszkańskim, działając w środowisku ubogich przedmieść. Pracując także w domu rekolekcyjnym „Paz y Bien” organizując rekolekcje związane z tematyką ściśle franciszkańską.

W Limie bracia wspierają duszpasterstwo szkolne na terenie parafii, gdzie znajdują się cztery gimnazja. Prowadzą także formację w zakresie pogłębienia życia duchowego wiernych, organizując kursy, spotkania i rekolekcje parafialne. Promują działalność społeczną i organizują pomoc na rzecz najuboższych rodzin z parafii.