Peru Wybrane dzieła

Szkółka wyrównawcza w Pariacoto

Od kilku lat Franciszkanie w Pariacoto prowadzą centrum pastoralne, w którym działa popołudniowa szkółka wyrównawcza dla dzieci ze szkoły podstawowej. Budowa szkółki możliwa była także dzięki pomocy padewskiego Caritasu św. Antoniego.

Opis dzieła

Głównym celem prowadzonego dzieła jest pomoc dzieciom ze szkoły podstawowej, które z różnych powodów, mają problemy w nauce. W szkółce popołudniowej dzieci uczą się każdego dnia po dwie godziny. Cały cykl szkółki wyrównawczej trwa 6 lat , od pierwszej do szóstej klasy szkoły podstawowej. Niestety wiele dzieci nie przechodzi go w całości – niektóre z nich wraz z rodzicami przeprowadzają się do innych miejscowości w poszukiwaniu lepszego życia, a inne z powodu braku opieki i motywacji porzucają szkółkę, bądź nie uczęszczają do niej regularnie. W Pariacoto i okolicy, poziom nauczania w szkołach jest dość niski. Dzieci nie mają oparcia w rodzicach, którzy niejednokrotnie sami nie ukończyli szkoły i nie widzą potrzeby edukacji. Projekt szkółki wyrównawczej ma na celu pomóc również dzieciom, które w domu nie mają możliwości uczenia się i nadrabiania zaległości.

Programem pomocy edukacyjnej objęte są dzieci, które z różnych przyczyn nie radzą sobie w szkole. Wiele z nich niedawno przeprowadziło się z wiosek położonych w wysokich Andach, gdzie nie było szkoły, albo poziom nauczania był bardzo niski. Uczęszczający do szkółki często pochodzą z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i socjalnej. Coraz częstszym problemem jest rosnąca liczba dzieci, których rodzice wyjeżdżają z miasta lub kraju w poszukiwaniu pracy. Zdarza się, że również mali uczniowie parafialnej szkółki pozbawieni są rodzicielskiej opieki, mieszkając u dziadków czy wujków, bądź wychowywani są przez starsze rodzeństwo.

W prowadzenie tego projektu zaangażowani są misjonarze oraz wybrani nauczyciele z pobliskiej szkoły podstawowej. Istniejąca od kilku lat szkółka, ma już na swoim koncie pewne sukcesy. Jak przyznaje o. Rafał Dryjański, u dzieci, które regularnie uczestniczą w zajęciach szkółki zauważono znaczne postępy w nauce. Mają lepsze oceny w szkole, a niektóre z nich – choć wcześniej nie nadążały za swoimi rówieśnikami – zajmują czołowe miejsca w konkursach organizowanych w ich szkołach.

Szkółka wyrównawcza w Pariacoto – plany na przyszłość

Oprócz wyrównawczej szkółki parafialnej w centrum pastoralnym franciszkanie planują zbudować i wyposażyć salę komputerową i bibliotekę, która będzie służyła również najmłodszym. Ponadto misjonarze planują rozszerzyć projekt, tak, aby oprócz nauczycieli w szkółce pomagała grupa psychologów, pedagogów i pediatrów. To bardzo potrzebne, bo czasem dzieci nie uczą się, nie dlatego, że nie chcą, ale po prostu nie mogą, nie potrafią. Dysleksja, ADHD czy autyzm to choroby, które dotykają także dzieci w Peru, ale są tam rzadko zauważane i diagnozowane.

Kontakt w Polsce:

SEKRETARIAT MISYJNY FRANCISZKANÓW
ul Żółkiewskiego 14
31-539 Kraków
tel + 48 12 42 86 298
e-mail: misjekrak@franciszkanie.pl

Kontakt w Peru:

Br. Piotr Hryma OFMConv
phryma@gmail.com

W celu wsparcia projektu szkółki parafialnej w Pariacoto, ofiary można wpłacać na konto:

Pekao S.A.
31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14
z dopiskiem: “SZKÓŁKA W PARIACOTO”

 

przeczytaj więcej o szkółce: https://www.misje.franciszkanie.pl/pariacoto-madrze-pomagac/