Peru

Peru. Rekolekcyjne przygotowanie do beatyfikacji.

Franciszkanie pracujący w Peru poświęcili swoje roczne rekolekcje zakonne duchowemu jako przygotowanie do beatyfikacji ich współbraci, którzy dla sprawy misji w peruwiańskim Pariacoto poświęcili swoje życie. 

Rekolekcje prowadził w dniach od 8 do 12 czerwca o. Antoni Pytlik OFMConv z sąsiedniej kustodii boliwijskiej. Tegoroczne rekolekcje, które przypadły w roku beatyfikacji ojców misjonarzy Michała i Zbigniewa, były okazją do pogłębienia pamięci o ich męczeństwie i do przygotowania duchowego braci z misji peruwiańskiej do zbliżającej się wielkimi krokami uroczystości beatyfikacji.

Ojciec rekolekcjonista osadził mocno nauki rekolekcyjne na panoramie nauczania ostatnich papieży o męczeństwie chrześcijan we współczesnym świecie, aby ukazać, że ofiara życia Michała i Zbigniewa jest mocno wpisana w doświadczenie posiewu krwi chrześcijan naszych czasów.
Zebrani na rekolekcjach franciszkanie modlili się codziennie tekstem oficjalnej modlitwy dziękczynnej za dar beatyfikacji polskich misjonarzy, która dobrze ukazuje świadectwo ich życia w kontekście wielu niewinnych ofiar przemocy ostatnich lat.

Jacek Lisowski/red.


Modlitwa dziękczynna za dar Męczenników z Peru

Panie, Ty obdarowałeś łaską kapłaństwa
Twoich synów – Michała, Zbigniewa i Alessandra
oraz posłałeś ich jako zwiastunów Dobrej Nowiny w Peru.
Dziękujemy Ci za udzielenie im palmy męczeństwa
i prosimy, abyś ich wsławił również koroną świętych.

Za krew przez nich przelaną dla Ciebie,
daj nam wierność w wierze,
uczyń nas świadkami nadziei,
zachowaj nasze życie
i udziel naszej Ojczyźnie łaski pokoju.

Przyjmij niewinne ofiary przemocy
do Twojego królestwa
i daj im nagrodę wieczną.

Amen.