Aktualności Boliwia

Kapituła rozpoczęta! W imię Boże!

kapituła rozpoczęta

En el nombre de Padre i del Hijo y del Espiritu Santo – znakiem krzyża świętego wypowiedzianym po hiszpańsku rozpoczęła się Kapituła Kustodii Boliwijskiej im. św. Franciszka z Asyżu. Podczas wotywnej Mszy Świętej, inaugurującej to braterskie spotkanie, zapraszano Ducha Świętego, by był natchnieniem dla braci i prowadził do odkrycia i rozpoznania woli Bożej.

kapituła - Eucharystia

Eucharystii przewodniczył kustosz o. Ronald Armijo Zelada, a przy ołtarzu obok niego znaleźli się  o. Antoni Pytlik – sekretarz, kustodii i o. Roberto Tomicha – definitor. Słowo Boże, które wygłosił o. Ronald zachęcało, by do czystego serca zapraszać Bożą mądrość i sprawiedliwość, która człowiekowi otwartemu na działanie Stwórcy, pozwoli stworzyć przestrzeń braterstwa w duchu przebaczenia i mocnej wiary.

Czterdzieści lat wędrówki

Prowincjał o. Marian Gołąb we wprowadzeniu duchowym posłużył się biblijnym obrazem Izraela wędrującego czterdzieści lat przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Ta symbolika odpowiada liczbie lat, które minęły od założenia franciszkańskiej misji w Boliwii. Prowincjał zachęcił braci, aby nie ulegli duchowi pustyni, którego doświadczali Izraelici, napotykając liczne pokusy i niebezpieczeństwa. W duchowym aspekcie mogą go również doświadczać bracia. Aby mu nie ulec, muszą nieustannie wpatrywać się w Ukrzyżowanego. Jest On uzdrowieniem i mocą dla każdego, kto chce bezpiecznie przejść tę wędrówkę.

kapituła

Za wzór przełożonego wspólnoty, gwardiana, postawił Mojżesza, który mimo wielu trudności doprowadził lud do Ziemi Obiecanej, chociaż sam do niej nie wszedł. Mojżesz, w czasie objawienia Jezusa na górze Tabor, był tam obecny wraz z Eliaszem, przypominając chwałę nieba, która jest wypełnieniem powołania.

Czas modlitwy i decyzji

Czas kapituły to nie tylko wybory nowych władz kustodii, ale również czas modlitwy, braterskiego spotkania oraz podsumowań minionego czterolecia, które w swoich sprawozdaniach realizują zwłaszcza odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności kustodii, takie jak formacja, duszpasterstwo czy dzieła charytatywne. Kapituła to także czas pracy w grupach, ewaluacji i rozeznawania oraz wyznaczania nowych planów na przyszłość.

kapituła w Boliwii

Tegoroczna kapituła odbywa się w domu rekolekcyjnym sióstr Dominikanek w Puntiti. Ta położona u podnóża gór dzielnica Cochabamby swoim urokiem zachęca, aby we franciszkańskim duchu kontemplacji dzieł Bożych, przeżywać te ważne dla kustodii chwile.

Spotkanie potrwa do piątku 17 listopada 2017 r., wtedy to nowo wybrany kustosz wraz ze swoją radą zwoła braci na drugą część kapituły, która odbędzie się w grudniu. Te szczególne dla braci wydarzenia zawierzamy Waszym modlitwom.

 o. Jacek Michno/ak.

Galeria zdjęć z rozpoczęcia kapituły w Boliwii:
navigate_before
navigate_next