Inne

Warszawa. Prezydent elekt na spotkaniu misjonarzy

Prezydent elekt Andrzej Duda był gościem spotkania misjonarzy, poprzedzającego IV Krajowy Kongres Misyjny. Miał on miejsce od 12 -14 czerwca w Warszawie. W jego części brali także udział franciszkanie z Prowincji Krakowskiej. 

„Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”

Kongres odbywał się pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Jego celem było m.in. uczczenie 50. rocznicy opublikowania dekretu „Ad gentes” Soboru Watykańskiego II, 40-lecie adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandii” oraz 25-lecie encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

W tych dniach do Polski przyjechało ponad stu polskich misjonarzy, aby uczestniczyć zarówno w kongresie jak też w swoim wakacyjnym zjeździe, który odbył się w czwartek. Podczas jednego ze spotkań w trakcie zjazdu, misjonarzy odwiedził prezydent elekt Andrzej Duda, który przyjechał do Centrum Formacji Misyjnej. Przy tej okazji o. Zbigniew Świerczek, asystent ds. misji odbył nieformalną rozmowę z prezydentem elektem, informując go o planowanej na 5 grudnia 2015 roku beatyfikacji dwóch polskich misjonarzy – męczenników z Pariacoto – o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego.

Kongres Misyjny w Warszawie

Kongres Misyjny rozpoczął się w piątek 12 czerwca. Jego pierwszym punktem było sympozjum naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obrady otworzył Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur.

W sobotę w trzech punktach Warszawy zorganizowano osobne spotkania z misjonarzami dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. W kościele Wszystkich Świętych, gdzie odbywała się misyjna stacja dla dorosłych, misjonarze opowiadali o pracy na misji. Podkreślali, że jest to pełna trudów praca od podstaw. W tym wyzwaniu pomaga im modlitwa i świadomość, że inni też modlą się za nich.

Młodzież swój dzień przeżywała w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie znajdowała się młodzieżowa stacja kongresowa. Uczestnicy mogli wysłuchać świadectw misjonarzy, brać udział w koncertach, a także w spotkaniu z kardynałem Fernando Filonim.

Pracę misjonarzy mogły poznać także dzieci zaangażowane w różne grupy misyjne. Ponad 5 tys. osób wzięło udział w kongresowej stacji dziecięcej przygotowanej przez Papieskie Dzieła Misyjne na Torwarze. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty i quizy, a także stroje z różnych regionów świata, które mogli przymierzać.

Zakończeniem drugiego dnia kongresu była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów, w stołecznym kościele Wszystkich Świętych.

Niedziela kongresowa

Ostatnim akcentem kongresu była „niedziela kongresowa”, w ramach której biskupi we wszystkich diecezjach odprawili Msze w intencji misji, a w wielu parafiach zorganizowano festyny i spotkania z misjonarzami. Właśnie w takim festynie uczestniczyła ekipa naszego krakowskiego Sekretariatu Misyjnego.

Agnieszka Kozłowska/red.