Pomoc misjom

Adopcja na odległość

adopcja na odleglosc

Wsparcie konkretnego dziecka możliwe jest, dzięki adopcji na odległość, którą zajmują się nasi misjonarze w Ugandzie.

Poniżej szczegóły tej akcji przekazane przez  o. Adama Klaga:

Dziękuję za zainteresowanie dziełem “adopcja na odległość”. Poniżej podaję garść niezbędnych informacji o tym projekcie:

Koszt wysłania dziecka w Ugandzie do prostej szkoły podstawowej lub średniej,  przez rok czasu, z jednym posiłkiem dziennie (wg lokalnych standardów) to ok 150 dolarów (między 550 a 600 zł, w zależności od kursu). Kiedy w Ugandzie otrzymamy informację, że ktoś podjął się” adopcji”, komisja „Dobrych Samarytan” z danej parafii  wybiera dziecko z ubogiej rodziny i zapisuje je do szkoły. Wysyłamy też zdjęcie dziecka pocztą tradycyjną lub e-mailem do sponsorów wraz z opisem sytuacji rodzinnej, do jakiej szkoły chodzi i inne informacje. Dzieci i młodzież z adopcji wysyłają dwa razy w roku życzenia świąteczne do swoich darczyńców. Dobrze jest „adoptować” dziecko np. na 3 lata, ale nawet roczna pomoc jest nieoceniona.

Konto, na które można wpłacać fundusze na adopcję to oficjalne konto naszego Sekretariatu Misyjnego w Krakowie. Ten Sekretariat pośredniczy między Polską a misjonarzami franciszkańskimi w różnych częściach świata.

Numer konta misyjnego:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970  PLN,
Z dopiskiem: Adopcja nowego dziecka  Uganda (Imię i Nazwisko  sponsora)
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA, 31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14              

Bardzo ważny jest „dopisek”, aby fundusze trafiły do wyznaczonego celu.

Zainteresowanych pomocą w tej miejscowości prosimy o kontakt z naszym sekretariatem: misje@franciszkanie.pl

Wszystkim dobroczyńcom dziękujemy za wsparcie!

Dowiedz się więcej o formach pomocy naszym misjom.