Biuletyn misyjny

Biuletyn “Nasze misje franciszkańskie” wydawany jest nieprzerwanie od roku 2001. Ukazuje się dwa razy w roku i rozprowadzany jest wśród wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną. Poniżej można pobrać wersję elektroniczną naszego biuletynu.