Aktualności Ukraina

Zostań wolontariuszem i wyjedź na Ukrainę!

wolontariat dla kresow

Fundacja Brat Słońce zaprasza do udziału w projekcie „Wolontariat dla Kresów 2019”, którego celem jest uprzątnięcie i uporządkowanie historycznego cmentarza polskiego oraz pomoc organizacyjna i uczestnictwo w Franciszkańskim Spotkaniu Młodych w Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach.

„Wolontariat dla Kresów” – akcja organizowana przez Fundację Brat Słońce – to niepowtarzalna okazja do poznania kresowej historii Polski na terenie dzisiejszej Ukrainy. W Bołszowcach, niewielkim miasteczku leżącym 100 km na południe od Lwowa, mieści się cmentarz z polskimi nagrobkami, wśród których są groby uczestników Powstania Listopadowego i Styczniowego. W miasteczku znajduje się także Sanktuarium Maryjne, gdzie od 2002 roku organizowane są każdego lata Franciszkańskie Spotkania Młodych, w organizacji których pomagają wolontariusze akcji. 

Wolontariusze porządkując polskie kwatery na bołszowieckim cmentarzu, ocalają nagrobki od zniszczenia. Akcja Wolontariat dla Kresów to też okazja do odwiedzenia ważnych dla polskiej historii miejsc, w miastach takich jak Lwów, Stanisławów, Halicz.

Fundacja pokrywa koszty przejazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania. 

 

Zadania dla wolontariuszy i wolontariuszek:

1. Związane z uprzątnięciem kwatery polskiej części cmentarza:
 • usuwanie chwastów, zarośli, korzeni, koszenie traw;
 • czyszczenie i naprawa nagrobków;
 • weryfikacja ewidencji nagrobków;
 • porządkowanie i odkopywanie zniszczonych nagrobków;
 • naniesienie zmian na opracowaną mapę cmentarza;
 • tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wykonywanych prac;
 • przygotowanie relacji z wykonywanych prac (artykuły, reportaże, udział w wywiadach).
2. Związane z Franciszkańskim Spotkaniem Młodych:
 • prace porządkowe na terenie kościoła i domu pielgrzyma;
 • przygotowanie dekoracji;
 • uczestnictwo w zajęciach i nabożeństwach;
 • praca w grupach: uczestnictwo i przewodniczenie (animacja).

Jest to czas pełen radości, życzliwości, poznawania ciekawych ludzi oraz niezapomnianych przeżyć duchowych.

Harmonogram projektu:
 • Spotkanie organizacyjno-integracyjne w Krakowie połączone ze szkoleniem przygotowującym do wyjazdu: 12 lipca 2019 r.,
 • Wyjazd z Krakowa do Bołszowiec: 12 lipca 2019 r.,
 • Praca w grupach zadaniowych: 13 – 20 lipca 2019 r.,
 • Udział we Franciszkańskim Spotkaniu Młodych: 14 – 16 lipca 2019 r.,
 • Zwiedzanie (Stanisławów, Lwów, miejsca wspólnie wybrane): 19 – 20 lipca 2019 r.,
 • Powrót do Krakowa: 20/21 lipca 2019 r.
 • Pomoc przy kwerendzie: czerwiec-wrzesień 2019
Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie posiadające ważny paszport (ważny jeszcze co najmniej 6 miesięcy). Szczególnie zachęcamy młodzież, studentów, osoby wykwalifikowane w dziedzinach związanych z projektem (konserwacja zabytków/kamienia, ogrodnictwo, leśnictwo, topografia, reportaż, filmowanie, fotografowanie, archiwistyka, historia).

Wymagania:
 • wyrażenie chęci aktywnego udziału w projekcie,
 • gotowość do wykonywania zaplanowanych w ramach projektu zadań (m. in. praca fizyczna na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych),
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy fizycznej,
 • zabranie na wyjazd obuwia roboczego odpowiedniego do prowadzenia zaplanowanych prac porządkowych (ubranie robocze zapewnia Fundacja Brat Słońce),
 • otwarcie na dalszą współpracę z Fundacją.
Etapy rekrutacji:
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego – kwestionariusz dostępny jest pod linkiem:

kwestionariusz online

 • odesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego na adres: sekretariat@bratslonce.pl
 • analiza i weryfikacja kwestionariuszy zgłoszeniowych przez Fundację Brat Słońce
 • wybór kandydatów/-ek i stworzenie listy rezerwowej
 • poinformowanie kandydatów/-ek o wynikach rekrutacji
 • podpisanie porozumień wolontariackich podczas szkolenia przygotowującego do wyjazdu
Co zapewnia organizator?

Fundacja pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem na Ukrainę tj. zapewnia noclegi, wyżywienie oraz ubezpieczenie. Na czas trwania projektu zostaną podpisane umowy wolontariackie.

Partner Projektu: Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach

KONTAKT I ZGŁOSZENIA:

e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
temat e-maila: Wolontariat dla Kresów

ul. Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków

tel. 12 42 86 118, kom. 605 252 270,

Do kwalifikacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

O wcześniejszych edycjach projektu można dowiedzieć się na stronie bratslonce.pl oraz w mediach społecznościowych na WolontariatdlaKresow i na youtube.com Fundacja Brat Słońce

 

wolontariat dla kresów