Aktualności Uganda

Zasiej DOBRO w Ugandzie!

Zasiej DOBRO w Ugandzie

Dobro zasiane może wydać plon stokrotny. Pomóżmy pielęgnować dobro rozpoczęte przez franciszkańskich misjonarzy w Ugandzie. Fundacja Brat Słońce we współpracy z Sekretariatem Misyjnym Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię proszą o pomoc przy rozbudowie farmy ekologicznej w Kakooge (Uganda).

Ekologiczna farma działająca przy misyjnej szkole zawodowej im. Jana Pawła II  w Kakooge została założona w 2019 roku. Jej powstanie zainspirowane było ideałami Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu w Krakowie REFA, i encykliką papieża Franciszka Laudato si’

Wędka zamiast ryby

Oprócz tego że farma stanowi pole praktyk dla uczniów kierunku rolniczego, ma na celu wyżywienie ponad 130 uczniów oraz sprzedaż produktów rolnych na zewnątrz.

„Na początku kupiliśmy krowy, obecnie na farmie mamy dziesięć krów mlecznych, dziesięć świnek, dziesięć królików, pięć indyków i sto kur znoszących jajka. Mleko i jajka raz w tygodniu jedzą uczniowie. W pozostałe dni sprzedajemy mleko, aby za pozyskane fundusze kupić środki przeciw insektom dla zwierząt. Krowy i świnie produkują biogaz, który wykorzystujemy do gotowania posiłków dla uczniów szkoły zawodowej, a następnie  do użyźniania gleby. Ponadto zbieramy naturalne odpadki na kompost, którego używamy również  jako nawozu do wzbogacania gleby” – wyjaśnia o. Bogusław Dąbrowski, założyciel szkoły zawodowej i ekologicznej farmy.

Pomoc najbiedniejszym

Misjonarze planują  w najbliższym czasie  zagospodarować 10 hektarów ziemi na uprawę kukurydzy, orzeszków ziemnych, słodkich ziemniaków i manioku. „Chodzi o to, aby farma dożywiała uczniów naszej szkoły” – dodaje o. Bogusław. Pozwoli to również na zmniejszenie opłat czesnego dla najbiedniejszych uczniów technikum (nauka w Ugandzie jest płatna).

Zasiejmy wspólnie DOBRO

W tych działaniach misjonarze korzystają  z pomocy Fundacji Brat Słońce, która w kampanii „Zasiej DOBRO w Ugandzie” zbiera fundusze na  rozwinięcie i zapewnienie ciągłości produkcji rolnej na farmie.  Do najpilniejszych potrzeb należą:

– zakup sadzonek roślin i nasion

– zbudowanie infrastruktury, m. in. szkółki sadzonek oraz domków do uprawy grzybów

– zakup nawozów ekologicznych do użyźnienia ubogiej i trudnej w uprawie, ugandyjskiej ziemi

– zakup zbiorników na wodę, niezbędnych do nawadniania plonów w porze suchej i zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody

– zakup pasz z odżywkami  i zapewnienie opieki weterynaryjnej dla zwierząt hodowlanych, zagrożonych różnorodnymi chorobami.

Jak można pomóc?

Aby wesprzeć rozwój ekologicznej farmy w Kakooge możesz przekazać  darowiznę:

Fundacja Brat Słońce

ul. Żółkiewskiego 14

31-539 Kraków

Bank BNP Paribas nr konta: 80 1600 1013 1849 4935 4000 0008

Tytułem:  Farma ekologiczna w Kakooge

 

Misja w Ugandzie jest najmłodszą z misji Krakowskiej Prowincji Franciszkanów. Powstała w 2001 r. Misjonarze pracują w trzech miejscowościach: Kakooge, Matugga oraz Munyonyo. Więcej o działalności misyjnej franciszkanów w Ugandzie przeczytać można na stronie: www.misje.franciszkanie.pl.

Dodatkowe informacje o akcji i innych projektach Fundacji Brat Słońce dostępne na stronie: www.bratslonce.pl.