Aktualności Animacja

Wielki Post okazją do wsparcia naszych misji

Wielki Post dla misji

Wielki Post jest szczególnym czasem powrotu do Boga poprzez praktykowanie modlitwy, postu i jałmużny. Zachęcamy, by w trakcie tych czterdziestu dni znaleźć także chwile i możliwości, by w wielkopostnych wyrzeczeniach i postanowieniach, pamiętać o naszych franciszkańskich misjach.

Modlitwa ma zawsze bezcenną wartość. Ofiarowane „Zdrowaś Mario” czy inna jej forma może być niezwykłym wsparciem dla misjonarza, który akurat przeżywa w swojej posłudze kryzys czy zniechęcenie. Modlitwa w intencji misji wydaje wielkie owoce, które często pozostają dla nas tajemnicą.

Podobnie jest z postem w intencji misji, misjonarzy, nowych powołań misyjnych… Post staje się również znakiem głodu… Głodu Słowa Bożego, ale także tego, który cierpią ubodzy w krajach misyjnych. Nasz post, przeżywany w zjednoczeniu z ich codziennym głodem i ofiarowany w intencji misji, uwalnia nasze serce od chciwości i wygody, dając miejsce na Bożą łaskę. Ponadto wyrzeczenie się codziennych przyjemności czy ulubionych potraw, pozwala w wielkopostnym czasie zaoszczędzić wydawane na nie pieniądze, które mogą zostać ofiarowane dla misji jako jałmużna.

Jałmużna wielkopostna na rzecz misji sprawia, że nie tylko my w tym czasie możemy zbliżyć się do Boga. Ofiary przekazywane na misje pozwalają misjonarzom dotrzeć do osób potrzebujących spotkania z Chrystusem. Każda złotówka przekazana misjonarzom może posłużyć na zatankowanie samochodu, którym kapłan może pojechać do odległych wiosek, aby odprawić Mszę Święta, służyć w sakramencie pojednania, namaścić chorych… Pieniądze przekazywane na misje pozwalają na pokrywanie bieżących potrzeb prowadzenia misji, a także pomoc osobom, do których są posłani misjonarze.

Ofiary pieniężne na misje można wpłacać w złotówkach na nasze konto:

Pekao S.A. 31 1240 4432 1111 0000 4732 4970 PLN
PROWINCJA ŚW. ANTONIEGO I BŁ. JAKUBA
31-539 Kraków, ul Żółkiewskiego 14

tytułem: Dar na cele kultu religijnego – misje

Wszystkim, którzy udzielają zarówno duchowego jak i materialnego wsparcia nie tylko w Wielkim Poście, serdecznie dziękujemy. O naszych ofiarodawcach pamiętamy w każdą środę, modląc się w ich intencji. Niech Pan Wam błogosławi w świętym czasie Wielkiego Postu.

Sekretariat Misyjny Franciszkanów w Krakowie