Aktualności Animacja

Warszawa. Sympozjum naukowe „Świeccy a misje”

21 czerwca 2017 r. w auli Jana Pawła II w UKSW w Warszawie odbyło się sympozjum misyjne poświęcone roli świeckich w misyjnym dziele Kościoła.

Przeżywane sympozjum było częścią obchodów jubileuszu 50 – lecia powstania Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wydarzenie to zbiegło się również z tegorocznym Wakacyjnym Spotkaniem Misjonarzy.

Na sympozjum obecny był przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, ks. Bp Jerzy Mazur, a także biskupi, którzy w poprzednich latach kierowali pracami tej komisji: ks. Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, ks abp Edmund Piszcz z archidiecezji warmińskiej oraz obecny członek Komisji, bp Jan Piotrowski. Aula Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego wypełniona była przez kapłanów, misjonarzy, siostry zakonne oraz wiernych świeckich, zainteresowanych tematem misji.

Pierwszy blok referatów podczas sympozjum poświęcony był 50 – leciu istnienia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. O. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka SVD przedstawił zarys historyczny obchodzącej jubileusz instytucji. Następnie ks. Abp Wiktor Skworc wygłosił referat „Misje ad gentes w duszpasterstwie Kościoła w Polsce”. Na koniec tej części sympozjum, biskupi pracujący niegdyś, bądź obecnie w KEP ds. misji podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami ze swojej działalności.

Kolejny blok tematyczny poświęcony był ściśle kwestii pracy wolontariuszy oraz misjonarzy świeckich w krajach misyjnych. Salwatorianin, ks. Mgr lic. Kamil Leszczyński w referacie przedstawił zagadnienia dotyczące tożsamości misjonarza świeckiego i wolontariusza. O. dr Kazimierz Szymczycha, sekretarz KEP ds. Misji, przybliżył zgromadzonym temat „Polscy misjonarze i misjonarki świeckie po Soborze Watykańskim II w liczbach”. Status prawny wolontariusza oraz misjonarza świeckiego w świetle prawa RP przedstawiła p. Barbara Uszko – Dudzińska. Część wykładową zamknęły krótkie referaty ks. dra hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. dra Macieja Będzińskiego z Papieskich Dzieł Misyjnych, dotyczące odpowiedzialności świeckich za misje.

Dyskusje i dziękczynienie

Po południu rozpoczęła się praca w grupach dyskusyjnych. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na następujące pytania, które wciąż są wyzwaniem dla KEP ds. Misji: 1. Jak przygotowywać misjonarzy świeckich i wolontariuszy? Kogo posyłać? 2. Jak wspierać misjonarzy świeckich? 3. Jak świeccy mogą posługiwać na misjach? 4. Jak żyć po powrocie z misji?

Zakończeniem sympozjum była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego w katedrze warszawsko – praskiej.

Ak.