Ukraina

Ukraina. Dar Ojca Świętego w święto Matki Bożej Fatimskiej

dar Ojca Świętego dla Kościoła na Ukrainie
W sobotę 13 maja 2017 r., w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Kresowicach koło Mościsk, odbyła się uroczystość koronacji koroną papieską figury Matki Bożej Fatimskiej. W uroczystości tej uczestniczyli ks. abp Claudio Gugerotti, nuncjusz Apostolski na Ukrainie, ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wielu kapłanów, sióstr zakonnych i tysiące wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego.

Uroczystości rozpoczęły się procesją z figurą Matki Bożej od granic parafii z Mościskami. Po procesji przy ołtarzu polowym obok świątyni została odprawiona Eucharystia, w czasie której arcybiskupi nałożyli koronę na łaskami słynącą figurę Najświętszej Marii Panny. W homilii, przewodniczący Liturgii ks. abp Claudio Gugerotii, przypomniał, że metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki był sekretarzem św. Jana Pawła II – papieża zakochanego w Matce Bożej i ściśle związanego z fatimskim sanktuarium, bo przecież w jej święto został uratowany z zamachu na jego życie. Po tym wydarzeniu Jan Paweł II zaświadczył, że to Maryja kierowała torem kuli, tak, aby pocisk nie uszkodził życiowych organów Ojca Świętego. Dlatego tę właśnie kulę Papież – Polak złożył jako wotum wdzięczności Matce Bożej w Fatimie.

Aktualne przesłanie Fatimskie

Podczas sobotnich uroczystości Jego Ekscelencja podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę, ale przede wszystkim zachęcił do wyrażenia wdzięczności Niepokalanej Dziewicy, która zgromadziła w tym miejscu wszystkich swoich czcicieli. Jej słowa, wypowiedziane w Fatimie, są aktualne również dziś – przestroga przed niebezpieczeństwem wojny, prośba o nawrócenie ateistycznej Rosji… Dzisiaj ludzkość również stoi na progu nowej katastrofy, ale Maryja przypomina nam o odpowiedzialności i zachęca nas do modlitwy różańcowej, która może uratować świat.

Dar Ojca Świętego dla Kościoła na Ukrainie

Następnie nuncjusz apostolski poinformował, że przyjechał do Kresowic nie tylko dlatego, aby razem z arcybiskupem Mokrzyckim koronować figurę Matki Bożej, ale również po to, aby przekazać dar Ojca Świętego dla wspólnoty katolickiej na Ukrainie. Papież Franciszek przychylił się do prośby metropolity lwowskiego o wyznaczenie biskupa pomocniczego. Jego Świątobliwość mianował biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, brata Edwarda Kawę, delegata prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie i gwardiana klasztoru św. Antoniego we Lwowie.

Słowo do nowego biskupa

Następnie arcybiskup Claudio zwrócił się do nowego biskupa pomocniczego:

Drogi przyjacielu! Niech będzie błogosławiony Bóg, który wybrał ciebie w tak młodym wieku, aby być spadkobiercą apostołów i pierwszym świadkiem wiary. Urodziłeś się w tej archidiecezji, z tego miejsca chyba nawet widać twój dom rodzinny. Znasz mieszkańców tej ziemi i oni ciebie znają. Nie tylko tu jesteś znany. Byłeś gorliwym głosicielem Ewangelii. Swoją dobrocią i mądrością prowadziłeś swoich braci w życiu konsekrowanym i niezliczone grono ludzi szukających Boga. Dziękuję tobie za to że powiedziałeś “tak” twojemu nowemu zadaniu. Jesteś synem św. Franciszka i papież Franciszek ciebie wybrał.

Będąc biskupem, zostań dalej franciszkaninem i ubogacaj Kościół święty charyzmatem świętego którego wszyscy lubią, ale pamiętaj, masz być biskupem dla wszystkich i współpracownikiem twego arcybiskupa. Ty nie przestaniesz być franciszkaninem, dobroć, braterstwo, gotowość przyjęcia, ewangelizacja prostymi słowami i prostymi gestami. Nie z godnościami, nie z zaszczytami tego świata, nie z pragnienia władzy, ale przeciwnie, z odwagą wychodź poza granice instytucji, szukaj wszystkich, szczególnie zagubionych i poranionych. Takie przesłanie skierował do ciebie Ojciec święty w ubiegłą środę. Kochaj wszystkich tak samo mocno, jak kochasz swoich współbraci. Niech smutek cię nie ogarnia. Niech nie pochłania cię codzienna rutyna. Niech cię nie rozczarowują trudności i słabości Kościoła.

Szczęśliwej drogi. Przypomniałem sobie właśnie, że też 13 maja papież Franciszek został mianowany biskupem.

Następnie zwracając się do metropolity lwowskiego powiedział: Wam ekscelencjo papież Franciszek powierzył tego Brata Mniejszego, on od dziś, tak jak wy, jest włączany w kolegium biskupów. Życzę nowemu biskupowi wszystkich potrzebnych łask i opieki Matki Bożej w całej jego posłudze.

Uroczystości w Kresowicach zakończyły się przeniesieniem figury Matki Bożej z ołtarza polowego do świątyni i modlitwą dziękczynną.

Po uroczystościach, nuncjusz apostolski i metropolita lwowski razem z biskupem nominatem i jego bratem o. Stanisławem odwiedzili dom rodzinny i złożyli gratulacje rodzicom Kazimierze i Stanisławowi Kawom.

br. Stanisław Pękala OFM Conv. / бр. Станіслав Пенкаля OFM Conv.

Ordo Fratrum Minorum Conventualium / Орден Братів Менших Конвентуальних (Францисканців) в Україні