Aktualności Animacja

Spotkanie misyjne w Rzymie

W dniach od 12 do 15 lutego 2019 r. w Międzynarodowym Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych „Seraphicum” w Rzymie, odbyło się XXX spotkanie misyjne federacji FIMP zatytułowane: „Ożywieni Duchem… by ożywiać misję”. Organizatorem wydarzenia było Franciszkańskie Centrum Misyjne w Rzymie.

W spotkaniu uczestniczyło trzydziestu zakonników, animatorów misyjnych, dwie siostry (Franciszkanki Misjonarki z Asyżu) oraz dziesięciu świeckich. Na spotkanie zostali zaproszeni animatorzy misyjni z polskich prowincji franciszkańskich: o. Dariusz Gaczyński (Kraków), o. Robert Kozielski (Gdańsk) i o. Eugeniusz Różański (Warszawa). Ich obecność była cenna ze względu na wymianę doświadczeń misyjnych.


W ramach spotkania, które odbywało się w przyjacielskiej atmosferze, dyskutowano o różnych kwestiach formacyjnych oraz aspektach operacyjnych i praktycznych, które wpływają na sposób animacji misyjnej: komunikacja z wykorzystaniem środków masowego przekazu; model organizacyjny niedzieli misyjnej; współpraca ze świeckimi i z młodzieżą.
Uczestnicy wysłuchali sześciu referatów, w których omówiono różnorodne aspekty misyjne: „Duch Święty animatorem misji”(prof. Salvatore Martinez, przewodniczący Ruchu Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech); „Misja zakonników” – mądrością lektura IV rozdziału odnowionych Konstytucji Zakonu (o. Gianfranco Grieco OFMConv, dziennikarz i pisarz); „Dialog, jako dziedzictwo spotkania św. Franciszka z sułtanem” (o. Felice Autireri OFMConv, franciszkanista); „warsztaty formacyjne” (p. Alex Zappala, ex-odpowiedzialna za „Missio Giovani” konferencji episkopatu Włoch); wideostory na temat 85 lat historii czasopisma „Il Missionario Francescano” (fr. Vittorio Trani OFMConv, przez 20 lat wydawca tegoż pisma); „Doświadczenie franciszkańskie podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie” (o. Jarosław Wysoczański OFMConv, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej).
W spotkaniu uczestniczyli także: asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) o. Joaquín Ángel Agesta Cuevas i minister prowincjalny Prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) o. Vincenzo Giannelli, który podzielił się informacjami na temat trudnej, dramatycznej sytuacji w Wenezueli.


Uczestnicy odwiedzili także ośrodek telewizyjny i rozgłośnię radiową (TV2000) konferencji episkopatu Włoch (CEI). Oprowadzał ich dyrektor dr Vincenzo Morgante, który na zakończenie tej wizyty podzielił się z gośćmi refleksją nt.: „Jak być misjonarzami w epoce komunikacji”.
Spotkanie zakończyło wystąpienie o. Paolo Fiasconaro OFMConv, który omówił działalność centrum misyjnego i przekazał informacje dotyczące planowanych zmian w strukturze i organizacji Onlus (organizacja pożytku publicznego), której jest dyrektorem.


Nagrania z konferencji dostępne są na kanale YouTube („Canale Missioni”)
https://www.youtube.com/channel/UCBjypscEEGGONUKIqKfNgwA ].

za: http://www.ofmconv.net/roma-xxx-assemblea-missionaria/?lang=pl