Inne

Sankt Petersburg. Siedem rozmów z franciszkanami

wystawa W Państwowym Muzeum Historii Religii w Sankt Petersburgu 19 grudnia 2015 roku została otwarta  wystawa „Siedem rozmów z franciszkanami”

W Państwowym Muzeum Historii Religii w Sankt Petersburgu 19 grudnia 2015 roku została otwarta  wystawa „Siedem rozmów z franciszkanami”.

Ta niezwykła ekspozycja przygotowana w byłym muzeum ateizmu jest oparta na dialogach z franciszkanami należącymi do różnych gałęzi Zakonu. Wszystkie eksponaty zostały starannie przygotowane nie przez naukowców i pracowników muzeum, lecz przez franciszkańskie rodziny zakonne obecne na terenie Rosji.

Wystawa miała na celu stworzenie przestrzeni dialogu między odwiedzającymi, którym zostały przedstawione podstawy historii zakonu franciszkanów, z niezbędnymi elementami kultury, która jest potrzebna, aby nie traktować św. Franciszka jako zwykłej postaci historycznej w odległej przeszłości, ale jako świadka świętości, która jest możliwa także w dzisiejszym świecie.

Ekspozycja jest konkretnym wkładem do historii kultury, ponieważ zwiedzający mogą podziwiać znajdujące się wśród eksponatów sztuki kolekcji muzealnej udostępnione przez franciszkanów. Wśród nich znajdują się unikatowy grawer z XVI wieku i jedna z pierwszych drukowanych książek z XV wieku z tekstami liturgicznymi.

Najcenniejsze eksponaty

Najcenniejszym eksponatem jest kufer należący niegdyś do św. Zygmunta Felińskiego, tercjarza franciszkańskiego. Właśnie w nim przechowywał on swoją mitrę podczas 20-letniego wygnania w Jarosławiu. W dwóch obszernych wystawowych salach zmieściła się cała historia zakonu franciszkańskiego. Przedstawiono tu świętych pierwszych generacji franciszkańskich, jak i protagonistów odrodzenia życia zakonnego ostatnich dwudziestu kilku lat.

Wymyślone i rozpowszechnione przez franciszkanów szopki sąsiadowały z barokowymi wyobrażeniami życia zakonnego oraz z pamiątkami peregrynacji do Ziemi świętej. Ponieważ same eksponaty nie były w stanie oddać choć części bogactwa realiów historycznych i współczesnych obecności franciszkańskiej na terenach Rosji, zwiedzający wystawę mogli skorzystać z materiałów video, które można było oglądać na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku.

To jest pierwsza w historii Rosji tak obszerna wystawa poświęcona franciszkanom pokazywana w państwowym muzeum. W roku życia konsekrowanego, obchodzonego w kościele katolickim, świadczy ona wymownie o żywotności i odradzaniu się życia zakonnego w miejscach, które jeszcze do niedawna wydawały się pustynią.

mg/red.