Inne

Chorzy dla misji – Misyjne Apostolstwo Chorych

chorzy dla misji w radomsku

Obchodzony w Kościele Światowy Dzień Chorych od kilku lat jest u franciszkanów w Radomsku okazją do propagowania Misyjnego Apostolstwa Chorych. 

11 lutego 2016 r.  na zakończenie mszy świętej dla chorych i cierpiących, o. Janusz Łazarczyk wyjaśnił wiernym cel podejmowania Misyjnego Apostolstwa Chorych i zaprosił uczestników liturgii do włączenia się w dzieło pomocy misjom. O zaangażowaniu misyjnym Kościoła przypominała także obecność o. Andrzeja Zbroi – misjonarza pracującego w Paragwaju, który tego dnia koncelebrował mszę świętą. Ulotki z modlitwą Misyjnego Apostolstwa Chorych pobrało kilkadziesiąt osób zainteresowanych tą formą wspierania dzieł misyjnych.

Chorzy dla misji

Misyjne Apostolstwo Chorych, skierowane jest do cierpiących, niepełnosprawnych, starszych oraz opiekunów chorych. Przez to dzieło zostają zaproszeni, by swoją modlitwą i ofiarą wspierać misyjne dzieło Kościoła i nadawać misyjny wymiar ludzkiemu cierpieniu. Więcej o tej formie pomocy misjom można przeczytać na stronie Apostolstwa.

Danuta Danielska/red.

Dowiedz się więcej o duchowym wsparciu misji franciszkańskich

Pomoc naszym misjom.