Aktualności Uganda

Otwarcie i poświęcenie misyjnego szpitala

otwarcie misyjnego szpitala w Matugga

W niedzielę 1 grudnia 2019 r., w Światowym Dniu Walki z AIDS, miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego misyjnego szpitala Wanda Health Center w Matugga, w Ugandzie. Poświęcenia dokonał arcybiskup Kampali Cyprian Kizito Lwanga.

W czasie uroczystości zostało ochrzczone dziecko, które jako pierwsze przyszło na świat w tym szpitalu. To dziewczynka, której rodzice nadali imię Wanda Klara. Klara na cześć św. Klary zposwie Asyżu, a Wanda na cześć imienia śp. doktor Wandy Błeńskiej, która niemal 40 lat swojego życia zawodowego spędziła na misjach w Ugandzie, posługując w szpitalu w miejscowości Buluba. Opiekowała się trędowatymi, uczyła przyszłe pielęgniarki jak opiekować się chorymi, wykładała medycenę w wielu krajach Afryki. Nazwano ją „Matką trędowatych”. Szpital w Matugga też został nazwany imieniem tej szlachetnej polki „Wanda Health Center”. Jest realna nadzieja, że śp. dr Wanda Błeńska będzie w niedługim czasie beatyfikowana, czyli wskazana przez Kościół, jako wzrór do naśladowania.

Chrzest Wandy Klary

Szpital został wybudowany przez polskich Franciszkanów z prowincji krakowskiej dzięki wsparciu różnych instytucji i osób indywidualnych, takich jak franciszkańska Caritas Antoniana z Włoch, Kuria Prowincjalna Franciszkanów w Krakowie, darczyńcy z Niemiec czy franciszkańska kustodia na Słowacji. Bracia z kustodii słowackiej, którzy zakończyli misję w Albanii przekazali część funduszy misyjnych na szpital w Matugga. Tym samym misja trwa nadal, choć na innym kontynencie. W wyposażenie szpitala zaangażowała się fundacja Innovaid i polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez program Polska Pomoc.

Swoją działalnośc leczniczą, szpital w Matugga rozpoczął początkiem września 2019 r. Zatrudnia on miejscowych medyków i obsługę. W ramach projektu fundacji „Innovaid” od początku wsparciem dla lokalnego personalu są wolontariusze z Polski; dyplomowana pielęgniarka, położna i doktor pediatra. Szpital posiada jedno z najnowocześniejszych labolatoriów, dlatego kurs obsługi komputerów i i innych urządzeń przeprowadzili również wolontariusze wspomnianej fundacji.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnej władzy samorzadowej, parlamentu, parafianie z Matugga i bracia franciszkanie z różnych placówek misyjnych w Ugandzie. Polską ambasadę z Nairobi reprezentowała konsul p.Ewa Zaleska.

Polecamy Bogu wszystkich, którzy wspierali i nadal wspierają nasza misję w Ugandzie przez modlitwę, cierpienie i dary materialne. Niech Pan Bóg wam błogosławi.

o. Adam Klag, franciszkanin
misjonarz z Ugandy

Galeria zdjęć  – Otwarcie i poświęcenie misyjnego szpitala w Matugga –  (nawigacja – strzałki po prawej i po lewej stronie zdjęcia):
otwarcie misyjnego szpitala w Matugga
navigate_before
navigate_next