Aktualności Peru

O. Grzegorz Adamczyk wikariuszem generalnym

o. Grzegorz Adamczyk

Misjonarz o. Grzegorz Adamczyk został wikariuszem generalnym w diecezji Chimbote w Peru. Zastąpił na tym urzędzie ks. Juana Rogera Rodrígueza Ruiza, który został wybrany rektorem Katolickiego Uniwersytetu  w Chimbote.

„Ta propozycja (po konsultacji z kilkoma kapłanami) została przekazana osobiście o. Stanisławowi Olbrychtowi. Obaj uzgodniliśmy, żeby pełnił tę funkcję do końca roku, a następnie na czas nieokreślony, pod warunkiem, że nie zostanie przeniesiony w inne miejsce” – napisał do sekretariatu delegatury ks. bp Angel Francisco Piorno, ordynariusz diecezji Chimbote.

„Pragnę raz jeszcze wyrazić wdzięczność franciszkanom konwentualnym, a w szczególny sposób ojcu Grzegorzowi, który zawsze jest mi tak bliski” – dodał ksiądz biskup.

Do zadań wikariusza generalnego należy pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu całą diecezją. Władza wykonawcza, czyli administracyjna nadana wikariuszowi generalnemu przysługuje mu na mocy urzędu w całej diecezji i jest równoznaczna z władzą, jaką na mocy prawa posiada biskup diecezjalny. Wikariusz taki nie ma pełni władzy biskupiej (również sądowniczej i ustawodawczej), ale tylko wykonawczą.

grzegorz adamczyk

O. Grzegorz Adamczyk (l. 40) urodził się w Krynicy. Po ukończeniu Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy w roku 1999, wstąpił do zakonu franciszkanów. Śluby wieczyste złożył w roku 2006, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 2007. Studiował w Boliwii. Pracował w Paragwaju, a obecnie w Peru.

jms/za: franciszkanie.pl