Aktualności Uganda

Nowy Misjonarz posłany do Ugandy

nowy misjonarz posłany do Ugandy

23 lipca 2019 r. podczas trwającego w Kalwarii Pacławskiej 32. Franciszkańskiego Spotkania Młodych, o. Wojciech Szymczak z naszej prowincji otrzymał krzyż misyjny z rąk ojca prowincjała. Wyższy przełożony wspominał w homilii rok 2008, kiedy także podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych on sam został posłany na misje do Ugandy, w to samo miejsce, do którego udaje się niebawem młody misjonarz.

Idź i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na wzór apostołów i św. Franciszka i jego świętych braci, którzy szli przez świat głosząc Ewangelię i czyniąc pokój i dobro. Oto twój przewodnik na apostolskich drogach. Oto twoja pomoc w każdym niebezpieczeństwie. Oto twoja pociecha w życiu i przy śmierci. Niech Pan cię błogosławi i strzeże – tymi słowami posłany został na misje o. Wojciech.

W uroczystości uczestniczyli bracia z Ugandy – o. Piotr Dąbek z Munyonyo oraz o. Marcin Załuski, socjusz postulatu z Matuggi.

O. Wojciech dziękował swoim rodzicom oraz wszystkim braciom, wspominając, że to właśnie posyłający go na misje ojciec prowincjał był tym, który zaszczepił w nim misyjne pragnienie: Pierwszy raz usłyszałem o doświadczeniu misyjnym od o. Mariana, który wówczas przyjechał na kilka dni do Kalwarii Pacławskiej, a ja byłem na nowicjacie. Teraz otrzymuję krzyż misyjny z jego rąk. Jest to dla mnie piękny znak – mówił o. Wojciech.

Prosimy o modlitwę za nowego misjonarza!

nowy misjonarz posłany do Ugandy

za: www.franciszkanie.pl/red.