Boliwia

Montero. Uczcili św. Antoniego z Padwy.

uroczystości św. Antoniego

W parafii Las Mercedes w Montero, jak w ubiegłych latach wierni oczekiwali uroczystości św. Antoniego z Padwy poprzez trzynastodniowe przygotowanie oraz triduum poprzedzające dzień tego świętego.

Trzynaście dni przygotowań do święta św. Antoniego z Padwy praktykowane jest w wielu parafiach. W tym roku we franciszkańskiej parafii na wieczornych mszach świętych każdego dnia gromadzili się wierni i czciciele, mający szczególne nabożeństwo do świętego z Padwy. Podczas liturgii rozdawano znany w Boliwii „chleb św. Antoniego”, który zanosi się do domu i dzieli z najbliższymi.

Szczególnym czasem było również obchodzone w parafii Triduum przed uroczystością św. Antoniego. Parafianie mogli obejrzeć scenki ukazujące życie i dzieło świętego franciszkanina, przygotowane przez młodzież franciszkańską i młodych z grupy bierzmowania. Przedstawione zostały wydarzenia z życia świętego, takie jak cud związany z osłem, który przyklęknął przed Najświętszym Sakramentem, kazanie św. Antoniego do ryb oraz cud rozmnożenia chleba.
W czasie tych dni w kościele parafialnym nie zabrakło wiernych, przynoszących ze sobą figurki oraz obrazy św. Antoniego, które mają u siebie w domach.

Przyrzeczenia św. Antoniego

W poniedziałek 13 czerwca, w dzień św. Antoniego podczas mszy świętej wierni z pięciu grup czcicieli świętego z Padwy złożyli przyrzeczenia wytrwałości, świadczenia oraz nawrócenia.  Warto wspomnieć, że w Eucharystii uczestniczyły liczne grupy parafialne – ministranci, młodzież, dzieci, studenci, pracujący oraz grupa rodzin.  Na koniec mszy o. Carlos Antonio rozdzielił wszystkim chleb św. Antoniego, ofiarowany przez parafian.

ak
za: parroquialasmercedes.blogspot.com