Aktualności Animacja

Misyjne nagrania w Radiu Niepokalanów

22 marca 2019 r., na dwa dni przed Dniem Misjonarzy Męczenników, w redakcji Radia Niepokalanów nagrano wywiady z udziałem franciszkanów oraz osób świeckich, związanych z misyjnym dziełem Kościoła.

Przygotowywane materiały posłużą do stworzenia audycji radiowych emitowanych w październiku, w czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego obchodzonego pod hasłem „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Na nagrania do Niepokalanowa z Rzymu przyleciał Sekretarz Generalny ds. Misji o. Jarosław Wysoczański, który podzielił się świadectwem swojej misyjnej pracy z błogosławionymi Męczennikami, o. Michałem Tomaszkiem i o. Zbigniewem Strzałkowskim. Przybliżył również charakterystykę misji prowadzonych przez franciszkanów konwentualnych na świecie. W przygotowywaniu audycji uczestniczyli także Sekretarze Misyjni: br. Robert Kozielski z Prowincji Gdańskiej oraz o. Eugeniusz Różański z Prowincji Warszawskiej. 

misyjne nagrania w radiu Niepokalanów

Ważnym i ciekawym głosem w nagraniach były świadectwa osób świeckich, pracujących na misjach. Swoim bogatym doświadczeniem podzielili się państwo Barbara i Aleksander Szanieccy, którzy, po przejściu na emeryturę, wyjechali na misje do Afryki, gdzie pracowali w Kenii i w Tanzanii.

O swoim wolontariacie w Kenii opowiedziała Helena Kowalska, która pomagała franciszkańskim misjonarzom, pracującym w tym kraju. Grzegorz Romanik, który na co dzień jest optykiem, podzielił się misyjnym doświadczeniem związanym z przeprowadzeniem akcji „Okulary dla Kenii”.

Dzięki świadectwu Liliany Jaworskiej mogliśmy dowiedzieć się więcej o realiach i trudnościach pracy w Chinach, gdzie p. Liliana spędziła 3,5 roku. W audycji wzięła także udział Agnieszka Kozłowska z krakowskiego Sekretariatu Misyjnego, która opowiedziała o misjach Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, swoim doświadczeniu pracy dla misji oraz pobycie w Peru na beatyfikacji Meczenników z Pariacoto.

Nagrania w Radiu Niepokalanów były nie tylko okazją do kolejnych przygotowań związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, ale również do spotkania osób związanych z misjami. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono nowym misyjnym zapałem i kolejnymi inicjatywami przeprowadzanymi na rzecz misji i ewangelizacji.

O dokładnym terminie emisji nagrywanych audycji poinformujemy na naszej stronie.

Agnieszka Kozłowska