Aktualności Animacja

Dziękujemy!

dziękujemy!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy Przyjaciele naszych misji franciszkańskich! W tym trudnym czasie, w jakim obecnie znajdują się nasi misjonarze, a zwłaszcza ludzie, wśród których pracują, każda pomoc duchowa i materialna jest naprawdę bezcenna. 

Dlatego tak bardzo dziękuję Wam, w ich imieniu, za okazywaną pomoc. Bez Waszego wsparcia praca misyjna byłaby po prostu niemożliwa! Tak, jak podkreślam przy okazji naszych Niedziel Misyjnych, w krajach, gdzie pracujemy ludzie bardzo cierpią. Jest to cierpienie duchowe spowodowane ograniczonym dostępem do kapłanów, a więc i do sakramentów, głównego źródła łaski uświęcającej. Z drugiej strony tamtejsi ludzie cierpią z powodu braku środków do życia, jedzenia oraz niezbędnych lekarstw.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam hojnie za okazywaną pomoc i wielkie serce okazywane naszym misjom. Niech Matka Boża wyprasza Wam potrzebne łaski do zbawienia wiecznego!

Pozdrawiam Was serdecznie, życząc Bożego Pokoju!

Pamiętamy o Was w naszych modlitwach, a w każdą środę odprawiana jest w Waszych intencjach Msza święta.

Z wyrazami szacunku

o. Dariusz Gaczyński
Asystent prowincjalny ds. animacji misyjnej