Animacja

Kraków. Spotkanie liderów grup misyjnych

spotkanie liderów misyjnych
W sobotę 1 lipca 2017 r. w Sekretariacie Misyjnym krakowskiej prowincji franciszkanów odbyło się spotkanie świeckich odpowiedzialnych za grupy misyjne przy franciszkańskich kościołach i parafiach.

Chociaż spotkanie przebiegało w niewielkim gronie, nie brakowało wielu pomysłów i planów dotyczących rozwoju animacji misyjnej w środowiskach franciszkańskich. Liderzy grup misyjnych z Wrocławia, Radomska oraz Dąbrowy Górniczej, opowiedzieli o swoich dotychczasowych działaniach i podpowiedzieli innym, jak zacząć organizowanie grup i akcji misyjnych. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele parafii z Jasła oraz Zielonej Góry. Podczas wspólnych obrad zaplanowano najbliższe działania grup misyjnych oraz możliwości rozszerzania ducha misyjnego w istniejących już w parafiach wspólnotach. W rozmowach uczestniczył również Prowincjał o. Marian Gołąb, który wysłuchał pomysłów, radości oraz trosk, związanych z rozwijaniem animacji misyjnej we franciszkańskich parafiach.

Ważnym punktem spotkania była wspólna Msza Święta, której przewodniczył sekretarz ds. misji, o. Dariusz Gaczyński. Tego dnia w swoim Słowie Bóg zapewniał, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. To przesłanie bez wątpienia napełniło nadzieją wszystkich zgromadzonych na misyjnym spotkaniu i  – mamy nadzieję – doda odwagi w misyjnej pracy w klasztorach i parafiach naszej prowincji.

spotkanie liderów misyjnych spotkanie liderów misyjnych

Agnieszka Kozłowska

 

Poszukujemy jeszcze więcej osób do współpracy! Jeśli chcesz zostać liderem misyjnym w swojej parafii, skontaktuj się z naszym sekretariatem – misje@franciszkanie.pl 

 

Jak zorganizować parafialną niedzielę misyjną?