Animacja

Spotkanie animatorów misyjnych we Wrocławiu

spotkanie animatorów misyjnych

Grupa animacji misyjnej z franciszkańskiej parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu zaprosiła animatorów misyjnych z Krakowskiej Prowincji na spotkanie formacyjno- informacyjne, które odbyło się 2 grudnia 2017 r.

Spotkanie było prowadzone, jak zwykle, przez o. Dariusza Gaczyńskiego i p. Agnieszkę Kozłowską z Sekretariatu Misyjnego w Krakowie. Uczestniczyli w nim animatorzy z Wrocławia, Lwówka Śląskiego, Piwody, Dąbrowy Górniczej i Radomska. Szczególnymi gośćmi był proboszcz parafii – o. Marek Augustyn oraz pani redaktor parafialnego miesięcznika „List nie tylko do Parafian”, Kinga Tomaszewska.

Podsumowania i dalsze plany

Spotkanie było okazją do podsumowania minionego Tygodnia Misyjnego w parafiach. Omówiliśmy również plan pracy na najbliższe miesiące. O. Dariusz zachęcał do organizowania akcji kolędników misyjnych oraz wiosennych parafialnych festynów dla misji. Zaprosił do włączenia się w akcję „Otocz modlitwą misjonarza” (stosowne obrazki z krótką modlitwą rozprowadza Sekretariat Misyjny) oraz zapowiedział nową inicjatywę Misyjnego Apostolstwa Chorych, która ruszy od lutego 2018 r.

W południe uczestniczyliśmy w kościele we Mszy Świętej. O. Dariusz modlił się za misje, misjonarzy i o nowe powołania do tej posługi. Po Eucharystii O. Proboszcz zaprosił nas na smaczny obiad z klasztornej kuchni. Następnie obejrzeliśmy prezentację o działalności grupy misyjnej z Wrocławia. Przed obiadem podobną prezentację przedstawiła p. Barbara z Piwody (koło Jarosławia). P. Barbara w szkolnym Kole Caritas organizuje akcje pomocy franciszkańskiej misji w Ugandzie.

Dziękujemy o. Dariuszowi i p. Agnieszce za kolejne spotkanie formacyjne dla animatorów misyjnych. Szczególne podziękowania składamy p. Halinie Sasin, szefowej grupy misyjnej przy parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, która nas zaprosiła na to spotkanie i wszystko świetnie przygotowała wraz z członkami swojej grupy, przy wielkim wsparciu proboszcza,  o. Marka Augustyna.

Danuta Danielska/red.

 

Osoby zainteresowane animacją misyjną w parafiach prosimy o kontakt – misje@franciszkanie.pl 

Galeria zdjęć (nawigacja – strzałki po prawej i po lewej stronie zdjęcia)

navigate_before
navigate_next